Så här byter du namnskylten på ditt brevinkast / How to replace the name sign
(English text below the images).   

  1. Tryck in haken (1.) för att kunna dra ut skylthållaren åt höger.
  2. Klipp din namnskylt på längden ca 2mm innanför det svarta området för att undvika vita kanter, trimma den om det behövs för att den ska passa i hållaren.
  3. Passa in din namnremsa i hållaren och centrera den mot den lilla plast tabben (2.) klipp av ändarna på namnremsan så att du kan fästa den med en liten bit tejp.
  4. Skjut tillbaka hållaren i brevinkastet och njut av resultatet :-)

  1. Push (1.) to unhook the holder for the name strip and pull it out at the right side of the letterbox.
  2. Cut your printed name label on the length at about 2mm inside the black edge to avoid white edges, trim to fit the holder if necessary. 
  3. Place the name label in to the holder and center it against the plastic tab (2.) then cut the ends of the label just enough to fix it with a small piece of tape.
  4. Push the holder back into the letterbox and admire your work :-)